Workshop werken aan positieve gedragsverandering met behulp van de effectenmonitor

Probleem

 • Wil je sneller komen tot veranderbereidheid bij jouw cliënt?
 • Wil je zo snel mogelijk aansluiten bij de probleembeleving van jouw cliënt?
 • Je wilt meer structuur aanbrengen in gedrag rond een specifiek thema
 • Wil je lastige verandervragen visueel inzichtelijk krijgen?
 • Wil jij gedragsverandering stimuleren bij cliënten en werken aan hun zelfredzaamheid?
 • Ben je op zoek naar een prettig gespreksinstrument over specifieke thema’s bij jouw cliënt?
 • Wil jij jouw cliënt helpen met het krijgen van inzicht en overzicht in zijn situatie? 
 • Wil je geen gedoe hebben bij het doorgeven van voortgang voor jouw cliënt aan de administratie van de gemeente?

De monitor

Het instrument Effectenmonitor is ontwikkeld op basis van een erkend gedragsveranderingsmodel. Het helpt bij het inzetten van interventies gericht op gedrag en vaardigheden. Met de monitor maakt de cliënt een nulmeting, om vervolgens tijdens en na een traject met jou als  professional inzichtelijk te maken wat de begeleiding heeft opgeleverd. Voor de cliënt werkt dit motiverend en overzichtelijk. De monitor helpt in de communicatie tussen cliënt en professional. Een mooi stimulans voor gedragsverandering en het tot stand brengen van zelfredzaamheid. 

Voor wie:

Professionals in het sociaal domein, zoals social workers, welzijnswerkers, sociaal raadslieden, mantelzorgondersteuners en wijkteams die willen werken met de Effectenmonitor

Doelstelling van de workshop

 • Jouw bestaande kennis over gedragsverandering activeren. 
 • Oefenen  in het herkennen van de veranderfase bij jouw cliënt en hierop aansluiten met jouw vragen.
 • De verschillende  monitoren die er zijn leren kennen en begrijpen hoe deze zijn opgebouwd.

Uiteindelijk kun je in eigen woorden een resultaat van de zelfevaluatie via de effectenmonitor doorspreken en bespreken met de cliënt.