Onze diensten noemen we bubbels,
opdat er lucht komt in de dienstverlening van zorg en welzijn.

De keuze is als volgt:

Impact Werkvorm Effect
Small  Sessie verkennen
Medium  Workshop kunnen
Large Training toepassen op de praktijk
Big  Implementatie veranderen

Sessie: kennis maken met een thema waarin kennis nemen centraal staat

Workshop: sessie + huiswerk + terugkoppeling waarin oefenen centraal staat

Training: meerdere workshops achter elkaar waarin toepassen van het geleerde centraal staat

Implementatie: een combinatie van sessies, workshops en trainingen waarin blended werken als doel is gesteld