Workshop werken met Positieve Gezondheid voor professionals in het sociaal domein

Probleem

  • Zou jij ook graag sneller willen komen tot veranderbereidheid bij een cliënt?
  • Wil jij het zelfsturend vermogen van je deelnemers gebruiken om snel positief resultaat van je begeleiding te boeken?
  • Wil jij liever positieve gesprekken voeren dan mee te moeten huilen met je cliënt?
  • Wil je de Positieve Gezondheid van jouw cliënt stimuleren? 
  • Wil je jouw cliënt begeleiden aan een positief effect in diens gezondheid/welzijn? 
  • Zou jij ook graag op een andere manier met jouw cliënt in gesprek gaan? Vanuit oprechte nieuwsgierigheid hoe het met hem gaat? 

Voor wie

Professionals in het sociaal domein, zoals social workers, welzijnswerkers, sociaal raadslieden, mantelzorgondersteuners en wijkteams die willen werken met positieve gezondheid. 

Positieve Gezondheid: Het gesprek dat zichtbaar maakt wat écht belangrijk is

Positieve Gezondheid heeft zijn start gemaakt in de medische wereld en raakt nu steeds meer bekend in welzijn. Om zoveel mogelijk professionals nog bekender te maken met deze benadering heeft Blitco een workshop werken met Positieve Gezondheid ontwikkeld op een blended manier. 

Met Positieve Gezondheid voer je gesprekken die tot verrassende uitkomsten kunnen leiden. Zo kan blijken dat achter een gezondheidsklacht een heel ander probleem schuilgaat. Ook is het verbluffend hoe goed mensen zelf vaak weten wat er nodig is om hun gezondheidssituatie te verbeteren. De beste raadgever? Dat zijn zij zelf.

Doelstelling van de workshop

Deze workshop is speciaal ontwikkeld voor welzijnswerkers. In deze workshop wordt je getraind  in het voeren van ‘het andere gesprek’aan de hand van de ingevulde IPH-scan ga je in gesprek over het welbevinden van jouw cliënt en de probleemgebieden die deze ervaart. 

In de workshop oefen je het gesprek wat volgt op de zelfdiagnose en je vraagt waar je cliënt mee aan de slag wil. Door de methodes van Motiverende Gespreksvoering en Oplossingsgericht werken in te zetten kan de cliënt  zijn eigen plan van aanpak maken bij zijn doel.